26 jun 2020 Lobbysucces: LIV, J-LIV en loonkostenvoordelen vervroegd uitbetaald

De LIV en jeugd-LIV zijn subsidies voor werkgevers om de loonkosten voor de wet minimumjeugdloon en de wet minimumloon tot 125 procent, te verlagen

Deze subsidie wordt automatisch uitgekeerd na de zomer volgend op het jaar waarin sprake was van het in dienst hebben van werknemers die daar onder vallen.
Op aandringen van VNO-NCW en MKB Nederland, alsmede op verzoek van ANKO is de uitbetaling van de (J) LIV en de subsidies voor de doelgroepen (LKV’s) naar voren gehaald. Deze subsidies zijn van groot belang voor de kappersbranche in deze coronacrisis.

Het resultaat is dat de LIV, J-LIV en Loonkostenvoordelen met een totaalbedrag van € 728 miljoen in de eerste week van juli worden uitbetaald in plaats van in augustus. Om te voorkomen dat deze uitbetaling verrekend wordt met openstaande belastingschulden, moet er uitstel van betaling zijn aangevraagd.