25 mrt 2022 Aandacht voor kappers in regeldrukdebat

Afgelopen woensdag vond het eerder aangekondigde regeldrukdebat plaats in politiek Den Haag. De ANKO lobbyde de afgelopen weken extra om de problemen in onze branche onder de aandacht te brengen… En mét  resultaat!

Aandacht voor kappers in regeldrukdebat

Wat heeft de lobby van de afgelopen maanden opgeleverd:

  • Alle fracties (19!) in de Tweede Kamer zijn op de hoogte van de problematiek in onze branche en de oplossingen die de ANKO voorstelt;       
  • We hebben persoonlijk contact gehad met behoorlijk wat Kamerleden en hen doordrongen van de noodzaak om werk te maken van regeldrukvermindering in onze branche;
  • Verschillende Kamerleden hebben de problematiek die in onze branche speelt ingebracht in het debat van gisteren;
  • MKB-Nederland heeft een concreet voorstel ingebracht voor een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij het mkb als norm dient. Omdat de ANKO zeer actief is in de regeldruklobby, over uitgebreide data beschikt én kappers representatief zijn voor met name het  (winkel)ambachtelijk kleinbedrijf waarin de dienst(verlening) centraal staat, stelt MKB-Nederland voor om o.a. kapsalons aan te wijzen als ‘toetsbedrijven’ bij het beoordelen van nieuwe en bestaande regels. De meeste Kamerleden waren het eens met dit voorstel.
  • Minister Adriaansens van EZK heeft bovendien toegezegd dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) niet wordt opgegeven – wat eerder wel de bedoeling was – maar een permanente status krijgt met een geactualiseerd takenpakket waarin zo mogelijk ook meer bestaande wet-en regelgeving wordt getoetst. Mede namens de ANKO had MKB-Nederland hiervoor gepleit.

Hoe nu verder?

In het debat van gisteren is door een aantal Kamerleden een extra debat aangevraagd omdat er partijen zijn die moties in willen dienen. De ANKO ziet mogelijkheden om hiervoor input te leveren. Nog voor de zomer zal minister Adriaansens in een brief toelichten hoe zij vermindering van regeldruk wil gaan vormgeven. Dit voornemen staat in het coalitieakkoord, dus de minister moet hiermee aan de slag. Uiteraard blijft de ANKO - samen met Freddie! - hier bovenop zitten, samen met MKB-Nederland. Regeldrukvermindering is meer dan ooit – juist na de zware coronaperiode – een prioriteit in onze collectieve belangenbehartiging!