9 sep 2019 Afwijkend minimum jeugdloon voor BBL’ers

De ANKO krijgt de laatste tijd vaak vragen over de lonen in de kapperscao voor BBL-leerlingen. Ondernemers vragen zich af of die niet onder het minimumloon liggen. Het antwoord is ‘nee’. Voor BBL-leerlingen gelden namelijk andere minimumlooneisen dan voor ‘gewone’ medewerkers.

Afwijkend minimum jeugdloon voor BBL’ers

Iedere werknemer heeft minimaal recht op het wettelijk minimum loon. Jongeren hebben recht op het minimum jeugdloon. De hoogte van het wettelijk minimumloon voor jongeren hangt niet alleen af van de leeftijd, maar ook van de manier van werken: of dat plaatsvindt op een normale werkplek of op een leerwerkplek. Is de werknemer BBL’er dan geldt in dat geval een lager minimumjeugdloon dan voor andere jongeren.

De overheid heeft dit zo bepaald omdat het aantal leerwerkplekken minder wordt. Doordat het minimumloon hier wat lager ligt, is het voor de werkgever interessant om toch een leerwerkplek aan te bieden. De kapperscao houdt rekening met deze wettelijke minimumlonen voor 18-, 19- en 20-jarige BBL’ers. Uiteraard mag je altijd boven de cao-norm betalen, maar dit is geen verplichting.

Gerelateerde producten

Bekijken Lonen salonmedewerkers Bekijken