9 feb 2021 Alles wat je moet weten over de TVL

We krijgen veel vragen over de TVL. We hebben alles wat je moet weten voor je op een rij gezet.

Wat is de TVL?
De TVL is een Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming helpt bedrijven, waaronder kapsalons bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De TVL komt tegemoet in de vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, abonnementen en leasecontracten. De loonkosten vallen niet onder deze regeling daarvoor is de NOW regeling in het leven geroepen.

Waar vraag ik de TVL regeling aan?
Je kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag voor de TVL over het eerste kwartaal 2021 kan vanaf maandag 15 februari 2021 12.00 uur aangevraagd worden. De uitbreidingen die op 21 januari door het kabinet zijn aangekondigd, zoals de verlaging van de vaste lasten drempel en het hogere subsidiepercentage, worden later doorgevoerd. De Europese Commissie moet hier namelijk nog toestemming voor geven.

Wat heb ik nodig om de aanvraag te doen?
Je kunt de TVL zelf online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet je goed controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die je voor jouw aanvraag nodig hebt:

 • Identificatie: Je moet je online kunnen identificeren door middel van eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als je DigiD gebruikt, moet jij de persoon zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar van het bedrijf.
 • KVK-nummer van jouw onderneming (Let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Jouw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van jouw salon. Heb je een eenmanszaak en geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag je jouw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit de onderneming plaatsvinden.
  Let op: het rekeningnummer dat je invult wordt gebruikt voor het overmaken van de tegemoetkoming.
 • De omzetdaling van de salon; hiervoor gebruik je de uitdraai van de btw-aangiften van het 1e kwartaal van 2019 om te weten wat je omzetdaling is ten opzichte van de geschatte omzet over het eerste kwartaal van 2021 (voor starters gelden andere voorwaarden).

Welke voorwaarden gelden er om in aanmerking te komen voor TVL?

 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis in het kwartaal waar aangevraagd wordt.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 3.000 euro vaste lasten. (omzet x 23% = minimaal € 3.000). Als de Europese Commissie akkoord gaat kan dit verlaagd worden naar € 1.500
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen.
 • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet het omzetverlies alleen gaan over die nevenactiviteit.


Mag ik ook NOW aanvragen naast de TVL en heeft dit invloed op elkaar?
Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling, want de ontvangen TVL subsidie wordt gezien als omzet bij het bepalen van de NOW.

Hoelang duurt het voordat ik weet dat ik recht heb op TVL subsidie?
En ontvang ik dan eerst een voorschot?
Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Binnen 8 weken bepaalt RVO of de aanvraag goedgekeurd wordt. Het voorschot staat dan meestal binnen 5 werkdagen na het verzenden van het besluit op de rekening.

In een later stadium ontvang je van RVO een vaststellingsverzoek waar je de definitieve omzetverlies moet aangeven.

Binnen 16 weken krijg je vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt je alsnog een hogere subsidie.

Rekenvoorbeelden:

Formule: Normale omzet x omzetverlies in % x  23% x 85%= hoogte subsidie (dit is belastingvrij)

 • De rekensom bij 30% omzetverlies is als volgt:

Stel dat je normale omzet is € 45.000 in 3 maanden. Je subsidie komt dan neer op: € 45.000 x 30% omzetverlies x 23% x 85% = € 2.639

 • De rekensom bij 60% omzetverlies is als volgt:

Stel dat je normale omzet is € 45.000 in 3 maanden. Je subsidie komt dan neer op: € 45.000 x 60% omzetverlies x 23% x 85% = € 5.279

 • De rekensom bij 100% omzetverlies is als volgt:

Stel dat je normale omzet is € 45.000 in 3 maanden. Je subsidie komt dan neer op: € 45.000 x 100% omzetverlies x 23% x 85% = € 8.798

Adviestool TVL
Binnenkort komt  de 'Adviestool TVL' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar. Met de adviestool kun je binnenkort zien of je in aanmerking komt voor de TVL Q1 2021. En zo ja, hoeveel subsidie je kunt verwachten. We laten het je weten als deze adviestool beschikbaar is.

 

Downloads

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

530 KB