16 aug 2023 Input ANKO: waarover mag demissionair kabinet beslissen?

Nu het kabinet alweer anderhalve maand demissionair is, is het belangrijk te bepalen over welke onderwerpen zij nog wel of juist niet meer mag beslissen. Op 12 september besluit de Tweede Kamer hierover. Uiteraard heeft de ANKO heeft hier een mening over en willen we de stem van onze leden laten horen. Daarom hebben we via MKB-Nederland aangegeven welke onderwerpen wel of niet, zoals dat heet 'controversieel' moeten worden verklaard.

Input ANKO: waarover mag demissionair kabinet beslissen?

De ANKO heeft afgelopen maanden veel energie gestoken in het onderzoek voor de zogenaamde ‘indicatoraanpak’; een ambitieus plan van Minister Adriaansens om de hoge regeldruk aan te pakken. Dat onderzoek werd voltooid in dezelfde week dat het kabinet viel. Wij hebben aangegeven dat het indicatorprogramma voortgezet moet worden door het nemen van concrete maatregelen om de regeldruk te verminderen voor ondernemers.

Ook willen we dat het voornemen van minister Dijkgraaf om de Subsidieregeling Praktijkleren voor meerdere jaren te verlengen omgezet wordt in een definitief besluit.

Wat we niet willen is dat het demissionaire kabinet nog beslissingen neemt over zaken als het lage btw-tarief of de verdere verhoging van het minimumloon, zonder dat daar compensatie tegenover staat.