6 jul 2022 ANKO blijft Den Haag bestoken over gevolgen coronacrisis

Gisteren dienden diverse Tweede Kamerleden tijdens een debat moties in als follow up na het teleurstellende steundebat van 12 mei. De ANKO heeft steeds geknokt voor erkenning en compensatie van de enorme corona-schade in onze branche en is blijven zoeken naar mogelijkheden om de pijn te verzachten. Ook nu weer hebben we politici persoonlijk benaderd en leverden we input voor diverse door hen ingediende moties.

ANKO blijft Den Haag bestoken over gevolgen coronacrisis

In deze moties wordt de regering o.a. gevraagd om:

  • bij een volgende situatie geen onderscheid meer te maken tussen salarissen van werknemers en het salaris van de eigenaar van de onderneming;
  • levensvatbare bedrijven met maatwerk te ondersteunen zodat zij een doorstart kunnen maken;
  • de verplichte transitievergoeding tot nader order op te schorten voor werkgevers die willen stoppen;
  • alle door de lockdowns geleden kosten te vergoeden aan gedupeerde ondernemers, ook ten behoeve van schrijnende gevallen die tot nu toe buiten de boot zijn gevallen;
  • het totaalpakket aan schulden en kosten ontstaan door de gedwongen sluiting, integraal te bezien en met gepaste oplossingen te komen;
  • om levensvatbare ondernemingen tot zeven jaar de tijd te geven om hun door corona ontstane belastingschuld terug te betalen.

Donderdag 7 juli vinden de stemmingen plaats in de Kamer over deze moties. Dan weten we dus of er enige ruimte en verlichting komt of dat de tegemoetkomingen om de pijn enigszins te verzachten ronduit teleurstellend blijven.