31 aug 2023 ANKO blijft pushen in strijd tegen regeldruk

Sinds vorig jaar is de ANKO nauw betrokken bij het plan van Minister Adriaansens om de regeldruk voor ondernemers terug te dringen. Met haar zgn. ‘indicatoraanpak’ liet zij uitgebreid onderzoek doen naar regeldruk, ook in de kappersbranche. De oplevering van dat onderzoek liep vertraging op door de val van het kabinet. Vorige week is het dan toch naar de Kamer gestuurd als onderdeel van de voortgangsrapportage regeldruk.

ANKO blijft pushen in strijd tegen regeldruk

Het onderzoeksrapport laat zien dat bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers en dat er steeds vaker extern advies nodig is om überhaupt aan regelgeving te kunnen voldoen. Verder blijken de regeldrukkosten per fte toe te nemen naarmate het mkb-bedrijf kleiner is; kleine bedrijven hebben dus meer last van regeldruk. Dat drijft de toch al gigantische kosten van regeldruk op tot onaanvaardbare proporties. Er komen alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af. 

Gesprek met ministerie

De ANKO is blij dat de belangrijke rapportage er nu eindelijk ligt, maar maakt zich uiteraard zorgen over de voortgang van de daadwerkelijke aanpak van de regeldruk, gezien de val van het kabinet. De ANKO vindt dat dit niet kan wachten en heeft dat ook kenbaar gemaakt. Positief is dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zelf ook graag vooruit wil met terugbrengen van de regeldruk, maar ook zij zijn volledig afhankelijk van de besluitvorming door de Tweede Kamer over wat er wel en niet door moet gaan nu het kabinet demissionair is.

De ANKO is uitgenodigd voor een gesprek met het ministerie om te kijken wat er mogelijk is. Op 12 september zal de Tweede Kamer aangeven of dit dossier wel of niet controversieel wordt verklaard. Dat heeft grote invloed op de voortgang op korte termijn. De ANKO houdt als altijd de vinger aan de pols!