3 sep 2020 ANKO boekt succes met nieuwe samenwerking: Lokaal Retailbelang

Niet alleen kappers ervaren problemen in de winkelstraat. Detailhandelaren delen onze zorgen over zaken als te hoge huren en ontoereikend vestigingsbeleid. De ANKO maakt zich al jaren zorgen over die trend en zet daarom sinds 2018 in op meer samenwerking om de slagkracht op lokaal gebied te versterken. Dat is gelukt door via de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland de handen ineen te slaan met andere retailbranches in een nieuw samenwerkingsverband: Lokaal Retailbelang.  

ANKO boekt succes met nieuwe samenwerking: Lokaal Retailbelang

Stichting Lokaal Retailbelang vertegenwoordigt de hele retailsector, dus detailhandel en winkelambacht. Lokaal Retailbelang maakt zich op lokaal niveau samen met ondernemers én overheid hard voor het realiseren van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een duurzaam en aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Lokaal Retailbelang is daarbij zowel aanspreekpunt voor als spreekbuis van ondernemers(verenigingen) en aanspreekpunt voor gemeenten en provincies. Lees hier wat Lokaal Retailbelang doet voor ondernemers >

 Meer slagkracht

ANKO’s Harrie Jager is vanuit zijn functie als adviseur lokale belangenbehartiging namens de ANKO ook een van de adviseurs van Lokaal Retailbelang. Via dit initiatief krijgt hij als belangenbehartiger van kappers nog meer slagkracht. Harrie: “De ANKO heeft hier hard voor geknokt en een voortrekkersrol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking. Dit initiatief vergroot onze achterban, de aandacht voor de problematiek en dus onze slagkracht. Ook de andere vier adviseurs van Lokaal Retailbelang nemen nu het belang van kappers mee in hun gesprekken. Mede dankzij dit initiatief zijn we voortvarend aan de slag in o.a. Hattem, Westland en Súdwest Fryslân en gaan er deuren voor ons open dit tot nu toe gesloten bleven.”

In gesprek met grote steden

Hij vervolgt: “We zitten nu bovendien aan tafel bij de dertien grote steden om daar de impact van corona te helpen verwerken in goede retailplannen. Daar waren we zonder dit gezamenlijke initiatief  niet of minder snel aan tafel uitgenodigd.We zien dat al 60 gemeenten hun retailvisies vanwege de corona-effecten willen gaan bijstellen.

Lokaal Retailbelang wordt gefinancierd vanuit de Stichting Detailhandels Fonds, dat de restgelden beheert van het voormalige Hoofd Bedrijfschap Detailhandel.

Wil je meer weten?

Kijk op lokaalretailbelang.nl