18 jul 2022 ANKO brancheplan corona: kappers kunnen in alle scenario’s open blijven!

Zoals we al eerder berichtten, ontwikkelt het kabinet een coronastrategie voor de (middel)lange termijn. Het plan, zoals wij dat hebben ingebracht voor de kappersbranche, is vandaag gepubliceerd door MKB-Nederland en VNO-NCW.

ANKO brancheplan corona: kappers kunnen in alle scenario’s open blijven!

Achtergrond

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vroeg in maart al aan diverse sectoren en branches om mee te denken. Ook de ANKO ging meerdere keren in gesprek hierover met minister Adriaansens en de betrokken ambtenaren van EZK. Ons uitgangspunt hierbij is en blijft: kappers kunnen en moeten open blijven!

Kappers kunnen in alle scenario’s open blijven!

Inmiddels hebben we op verzoek van het ministerie een brancheplan gemaakt samen met deskundigen van MKB-Nederland en 15 ANKO-leden uit de beleidsadviescommissies van de ANKO. 

Het plan is gericht op preventie en interventie en gaat ervan uit dat de kappersbranche in alle scenario’s open kan blijven. Het plan heeft betrekking op alle kappersactiviteiten en iedereen die werkzaam is in de kappersbranche, ongeacht tijd en/of locatie van het verrichten van de kappersbehandeling.

Het plan is vandaag gepubliceerd door MKB-Nederland en VNO-NCW, samen met de plannen van andere sectoren. Na deze publicatie gaan diverse experts van de ministeries en het RIVM naar de plannen kijken. Het kan dus zijn dat de plannen nog moeten worden aangepast. Ook de ontwikkelingen rondom besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen in de komende periode impact hebben op de plannen.

Bekijk de coronaplannen >>