28 aug 2019 ANKO en ZZP Nederland hebben goed gesprek over thuiskappers

Begin augustus 2019 was er in de pers veel aandacht voor de positie van thuiskappers in onze branche. Dit naar aanleiding van de inspanningen van de ANKO voor een gezonde, lokale kappersbranche in Nederlandse gemeenten. ZZP Nederland wilde vervolgens in gesprek met de ANKO en die uitnodiging namen we graag aan.

Op dinsdag 27 augustus 2019 spraken ANKO-voorzitter Monique Kempff en directeur Wijnand van Unen met voorzitter Maarten Post en directeur Frank Alfrink van ZZP Nederland. Al snel werd hen duidelijk dat de ANKO niet ‘tegen zzp’ers’ is, zoals de pers soms doet geloven. Sterker nog: we hebben een aantal overeenkomstige belangen met ZZP Nederland!

Zowel de ANKO als ZZP Nederland hechten grote waarde aan vakmanschap en een gezond ondernemersklimaat. We moeten ervoor zorgen dat het ambacht van kapper gekoesterd en gewaardeerd wordt en dat wie wil ondernemen, daarvoor de ruimte en de kansen krijgt.

Juist omdat de ANKO ondernemerschap wil stimuleren, vinden we gelijke kansen voor alle kappers essentieel. We zetten daar dan ook vol op in. Als voor iedereen dezelfde regels gelden, dan kunnen ondernemers op een eerlijke manier met elkaar concurreren. Daar worden zij en de consument beter van!

Branche uit balans

De ANKO heeft toegelicht waarom zij vindt dat het gelijke ‘speelveld’ ontbreekt. Dit komt doordat de meeste gemeenten met twee maten meten. In een winkelpand moet je aan allerlei eisen en regels voldoen, waardoor je meer kosten hebt. In een salon aan huis hoeft dat niet of nauwelijks. Daardoor is het eenvoudig en voordeliger om een thuissalon te beginnen en daarbij lagere tarieven te hanteren. En dat gebeurt dan ook volop: in afgelopen jaren zijn er onevenredig veel salons aan huis bijgekomen.  

Dat heeft een aantal gevolgen:

  • Salons in een winkelpand kunnen niet eerlijk concurreren met thuissalons. Door allerlei verplichtingen, hebben ze veel meer kosten en zijn daardoor vaak genoodzaakt hogere  tarieven te hanteren.
  • In thuissalons worden nauwelijks of geen leerlingen opgeleid. Hierdoor zijn er steeds minder opleidingsplekken waar het ambacht goed en in de praktijk geleerd wordt.
  • Het diverse kappersaanbod raakt uit balans – steeds meer thuissalons, steeds minder in een winkelpand – waardoor de consument minder keus heeft.
  • Het kappersambacht en de salons verdwijnen uit de centra en het straatbeeld.

Uit onderzoek onder ANKO-leden blijkt dat men eerlijke en gelijke kansen hét belangrijkste thema in onze belangenbehartiging vindt. Een derde van de ANKO-leden is zzp’er en ook zij zetten dit thema op de eerste plaats. Dat is niet zo gek, want de hele kappersbranche – en dus de toekomst van het ambacht - is gebaat bij een gelijk speelveld.

Gezonde toekomst

ANKO en ZZP Nederland hebben afgesproken met elkaar in gesprek te blijven over de mogelijkheden samen zorg te dragen voor een gezonde toekomst voor de kappersbranche.

ANKO voorzitter Monique Kempff: “Het was een prettig gesprek, waarin we nog eens duidelijk hebben kunnen maken dat de ANKO er is voor alle kappers die serieus bezig zijn met ondernemen. In het belang van al deze mensen werken we aan een gezonde toekomst voor de hele branche.”