7 apr 2023 ANKO heeft goed gesprek met kamerlid Aartsen

Gisterochtend kreeg kamerlid Thierry Aartsen bezoek van ANKO-directeur Therèse van ’t Westende en manager belangenbehartiging Gert-Jan Deben. Na zijn rol als campagneleider voor de VVD tijdens de recente verkiezingen, is Aartsen weer terug op zijn eerdere mkb-portefeuille. 

De ANKO greep deze hernieuwde start direct aan om de VVD’er bij te praten over prangende kapperszaken en te horen wat zijn ideeën zijn voor het mkb. De belangrijkste onderwerpen: regeldruk, het belang van werkgevers en opleiders en btw!

Na afloop waren zowel Van ’t Westende als Deben tevreden. Therese: “Thierry is altijd al zeer betrokken geweest bij het mkb en de kappersbranche. Dat bleek ook nu weer. Hij was erg geïnteresseerd en stelde vragen waaruit kennis van zaken blijkt. Zo vroeg hij naar de schuldenlast van kappers door corona en hoe we het o zo belangrijke praktijkleren blijvend kunnen stimuleren.”

Oplossingen voor hoge regeldruk

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was uiteraard de vermindering van regeldruk, een thema waarin de ANKO zich inmiddels flink heeft vastgebeten en dat ook Aartsen aan het hart gaat. Gert-Jan: “Uiteraard hebben we Thierry kennis laten maken met onze Freddie en de problematiek waarvoor hij symbool staat. Ook hebben we ons pamflet met knelpunten en oplossingen besproken. In ruil voor de toezegging dat we Thierry ook de komende maanden kunnen blijven voorzien van input m.b.t. de regeldrukaanpak waar Minister Adriaansens binnenkort mee komt, hebben we hem een pet cadeau gedaan waarmee hij zijn support aan het mkb en Freddie kan tonen. En voor zijn dochter was er een ‘supporter van papa’-T-shirt.”

v.l.n.r. Gert-Jan Deben , Thierry Aartsen en Therèse van ’t Westende

Laag btw-tarief onder vergrootglas

Ook de btw kwam aan bod. De ANKO zet zich al jarenlang in voor het behoud van het lage btw-tarief op kappersdiensten en die strijd is ook keer op keer nodig. Ook nu weer ligt het lage btw-tarief onder een vergrootglas, o.a. door de voorgenomen herstructurering van staatssecretaris van financiën Van Rij, waarin hij alle fiscale regelingen beoordeelt op nut en noodzaak. Therèse: “We hebben Thierry nogmaals uitgelegd hoe belangrijk het lage btw-tarief is voor de werkgelegenheid, het level playing field en de continuïteit in onze ambachtelijke, arbeidsintensieve branche. Hij gaf aan dit te begrijpen en dat we ook met hem en zijn collega kamerlid woordvoerder financiën, is gesprek kunnen gaan over het belang van het lage btw-tarief is als het eindrapport is verschenen.”

Afgesproken is dat dit gesprek de komende tijd een vervolg zal krijgen. We houden je uiteraard op hoogte!

Twee jaar geleden interviewden we Thierry voor ANKO Kapperszaken.
Lees hier het artikel terug >