5 dec 2018 ANKO herkent trend in nieuwe cijfers CBS

Vandaag is er in de pers uitgebreid aandacht voor de kappersbranche door nieuwe cijfers van het CBS. De ANKO herkent de trend die deze cijfers laten zien. De groei van het aantal zzp’ers is een bekend gegeven in onze branche. De ANKO is er voor alle ondernemende kappers, in alle soorten en maten. We juichen ondernemerschap toe, maar zijn zoals welbekend ook bezorgd over de wildgroei aan thuiskappers, leegstand in winkelgebieden en het verdwijnen van opleidingsplekken in de praktijk.

ANKO herkent trend in nieuwe cijfers CBS

Wildgroei

De ANKO is van mening dat alle ondernemende kappers dezelfde kansen verdienen en dus aan dezelfde wet- en regelgeving moeten voldoen. Dat is in veel gemeenten niet het geval; voor kappers in winkelgebieden gelden strengere regels dan voor thuiskappers. Daar waar wél dezelfde regels gelden, worden deze vaak alleen gehandhaafd in winkelgebieden. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie in de branche.

Doordat regelgeving voornamelijk lokaal geregeld wordt is het een enorme klus om op dit vlak bewustwording te stimuleren en gemeenten te bewegen eerlijker beleid te maken. De ANKO neemt hierin samen met lokale kappers het initiatief en wijst lokale overheden op hun verantwoordelijkheid voor een gelijk speelveld. Daarnaast zetten we ons ook op landelijk niveau in voor dit gelijke speelveld.

Leegstand

Kapsalons zorgen voor reuring in winkelgebieden. Ze dragen bij aan leefbaarheid en bieden een ontmoetingsplek. De verschuiving van het kappersambacht van de winkelstraat naar woonhuizen werkt verschraling van winkelgebieden in de hand. Ook dit brengt de ANKO onder de aandacht van lokale beleidsmakers. Bovendien is over dit thema intensief contact met andere branche- en belangenorganisaties.

Opleidingsplekken

Een laatste reden tot zorg m.b.t. de groei van het aantal zzp’ers is dat je knippen niet uit een boekje leert. Een stage of leer-werk-traject in de praktijk is essentieel voor de opleiding van goede vakmensen. Omdat zzp’ers nauwelijks met leerlingen werken, daalt het aantal opleidingsplekken in de branche. De ANKO wijst de politiek voortdurend op het belang hiervan.

De Stand van Nederland

Vanavond zendt de NPO een aflevering van het programma ‘De Stand van Nederland’ uit die geheel gewijd is aan de kappersbranche. Een redacteur van dit programma heeft enige tijd geleden informatie opgevraagd bij de ANKO, maar wij zijn niet betrokken geweest bij de invulling en totstandkoming van deze uitzending.

Reageren

Reacties (1)

Evelyn

Jammer, Was dit niet mogelijk of is er niet om de mening van ANKO gevraagd?

5 dec 2018

Reageren op: ANKO herkent trend in nieuwe cijfers CBS

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd