12 feb 2021 ANKO knokt voor verantwoorde heropening. Gesprekken zijn in volle gang.

Vorige week dinsdag 2 februari werd, mede door een forse lobby-inzet van ANKO, in de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen in gesprek te gaan met gesloten branches over hun plannen voor verantwoorde heropening. De ANKO heeft hier direct werk van gemaakt en opnieuw contact gezocht met de indiener van de motie en andere Kamerleden die de motie ondersteunden. 

Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met de staatssecretaris en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met onze koepel MKB Nederland. In deze gesprekken hebben we onderbouwd hoe heropening van onze branche veilig en verantwoord mogelijk is en waarom dat zowel  economisch als maatschappelijk van groot belang is. 

We hebben al een uitgebreid en beproefd hygiëneprotocol dat door de branche heel nauwgezet is gevolgd tot de tweede lockdown op 15 december. Veel kappers troffen zelfs nog éxtra maatregelen. Er zijn geen signalen dat kappers of kapsalons besmettingshaarden zijn geweest. Sterker nog, we hebben als branche juist de complimenten gekregen van veiligheidsregio’s over de zorgvuldige naleving van de maatregelen. 

Dat de kappers in België en Duitsland binnenkort weer open mogen, laat de bijzondere positie van de kappersbranche zien. We hebben onze overheid gevraagd om deze wijze besluiten te volgen. En last but not least: door de strijd, de lobby en de vele noodkreten komt de overheid onze zwaar getroffen branche enigszins tegemoet met ophoging van de toekomstige steunmaatregelen, maar zijn er geen acute oplossingen voor de grote liquiditeitsproblemen die nú spelen. Er lijkt voor ons dan ook maar één oplossing: zo snel mogelijk verantwoord weer open!

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.