8 okt 2018 ANKO legt Tweede Kamer gevolgen btw-stijging uit

Zoals je weet blijft de ANKO zich verzetten tegen de plannen om de btw te verhogen van 6% naar 9%. Deze week kunnen Kamerleden het kabinet vragen stellen over het Belastingplan 2019 en de daarin opgenomen btw-maatregel. Daarom heeft de ANKO vorige week alle financieel woordvoerders uitgelegd wat de gevolgen van de verhoging zijn voor de kappersbranche en hen opgeroepen dit te voorkomen.

ANKO legt Tweede Kamer gevolgen btw-stijging uit

In een brief aan de financieel woordvoerders van alle Kamerfracties biedt de ANKO nogmaals inzicht in de negatieve gevolgen van de btw-aanpassing. Ook leggen we uit wat er nodig is in het Belastingplan 2019 om – als de verhoging toch wordt doorgezet –  de effecten voor onze branche zoveel mogelijk te compenseren.