6 apr 2021 ANKO levert input voor rapport staatsecretaris Keijzer

Onlangs deed de ANKO een oproep aan ondernemers in de kappersbranche om zich te melden als zij (nog) geen recht hebben op TVL en wat de reden hiervan was. We hebben veel reacties gekregen! 

ANKO levert input voor rapport staatsecretaris Keijzer

Staatsecretaris van EZK Mona Keijzer heeft een rapport opgesteld – gebruikmakend van o.a. onze input - over de problematiek van de TVL en de gevolgen hiervan voor ondernemers. Dit rapport heeft ze op 31 maart aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uiterlijk half april informeert de staatssecretaris de Kamer over een eventuele oplossing voor de TVL-problematiek. Hopelijk komt deze er spoedig voor in ieder geval het tweede kwartaal van 2021 en wellicht met terugwerkende kracht.