8 jul 2022 ANKO maakt corona-brancheplan en wil kappers open houden!

Zoals we al eerder berichtten, ontwikkelt het kabinet een coronastrategie voor de (middel)lange termijn. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vroeg in maart al aan diverse sectoren en branches om mee te denken. Ook de ANKO ging meerdere keren in gesprek hierover met minister Adriaansens en de betrokken ambtenaren van EZK. Ons uitgangspunt hierbij is en blijft: kappers kunnen en moeten open blijven!

ANKO maakt corona-brancheplan en wil kappers open houden!

Inmiddels hebben we op verzoek van het ministerie een brancheplan gemaakt samen met deskundigen van MKB-Nederland en 15 ANKO-leden uit de beleidsadviescommissies van de ANKO. 

Het plan is gericht op preventie en interventie en gaat ervan uit dat de kappersbranche in alle scenario’s open kan blijven. Het plan heeft betrekking op alle kappersactiviteiten en iedereen die werkzaam is in de kappersbranche, ongeacht tijd en/of locatie van het verrichten van de kappersbehandeling. Het is de bedoeling is dat dit plan wordt gepubliceerd door MKB-Nederland en VNO-NCW samen met de plannen van andere sectoren. Wanneer dit gebeurt is nog niet bekend, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte!

Petitie kappers

Heidi Mulder van Haarfijn in Breda en Anita Ilievski van Hairservice Breda zijn een petitie gestart getiteld ‘Kapper blijft open’. Hiermee proberen ook zijhun steentje bij te dragen  en aandacht te vragen en voor het open houden van de kappersbranche.