24 apr 2024 ANKO oneens met voorgestelde wijziging concurrentiebeding

Het kabinet wil dat het concurrentiebeding gewijzigd wordt. Om misbruik te voorkomen moet het duidelijker worden wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen door een werkgever. Hieronder lees je welke wijzigingen voorgesteld zijn om uit te werken in een wetsvoorstel.

ANKO oneens met voorgestelde wijziging concurrentiebeding
  • Het concurrentiebeding wordt in duur begrenst;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst;
  • De werkgever moet het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren;
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer.

De ANKO begrijpt dat er gekeken wordt naar het concurrentiebeding en dat het standaard en onnodig opnemen van concurrentiebedingen in een arbeidsovereenkomst niet wenselijk is. Het is van belang dat werkgevers makkelijker aan goed en nieuw personeel kunnen komen. Dit geldt ook voor onze branche.

Belang kappersbranche

Dit neemt niet weg dat ANKO het niet eens is met de voorstellen die gedaan zijn. De ANKO heeft deelgenomen aan de internetconsultatie over het concurrentiebeding en duidelijk gemaakt wat het belang van het concurrentiebeding en relatiebeding is voor de kappersbranche. De uitgebreide reactie van de ANKO lees je hier >

Onze reactie samengevat:

  • De ANKO wil juist minder regels en zeker niet meer;
  • Voor de kappersbranche wil de ANKO een uitzondering voor het relatiebeding;
  • De ANKO is geen voorstander van een vaste verplichte vergoeding;
  • Reeds overeengekomen bedingen mogen in hun huidige vorm blijven bestaan.