25 apr 2023 ANKO ook lokaal en regionaal betrokken

Via Lokaal Retailbelang is de ANKO nauw betrokken bij de retail-lobby op lokaal en regionaal niveau. Mede namens de ANKO heeft Lokaal Retailbelang de recent gekozen Provinciale Statenleden in een brief gefeliciteerd met hun benoeming en opnieuw aandacht gevraagd voor de problematiek van binnensteden, dorpskernen en wijkwinkelcentra.

ANKO ook lokaal en regionaal betrokken

Lokaal Retailbelang vraagt de nieuwe provinciebestuurders om ondersteuning bij het aantrekkelijk houden en maken van binnensteden, dorpskernen en wijkwinkelcentra. Net als ondernemers in bijvoorbeeld horeca en recreatie, spelen kappers hierin van oudsher een belangrijke rol. Maar deze belangrijke maatschappelijke rol staat onder druk en ook de politiek moet zich dus inzetten voor vitaliteit van winkelstraten.

In diverse provincies worden over dit onderwerp bijeenkomsten georganiseerd. Zo ook op 5 juni Drenthe. Klik hier voor meer informatie en aanmelding >