26 aug 2022 ANKO overlegt met RIVM en ministerie over corona brancheplan

Zoals inmiddels bekend, heeft de ANKO op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een corona brancheplan opgesteld. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat kappers bij het oplaaien van de coronapandemie open kunnen blijven. De plannen van alle sectoren, inclusief de kappers, vind je op de website van MKB-Nederland.

ANKO overlegt met RIVM en ministerie over corona brancheplan

Het sectorplan van de kappers is gericht op het voorkomen van besmettingen en op effectieve interventiemaatregelen als de besmettingen toch oplopen. Het plan gaat ervan uit dat de kappersbranche in alle scenario’s open kan blijven. Het heeft betrekking op alle kappersactiviteiten en iedereen die werkzaam is in de kappersbranche, ongeacht tijd en/of locatie van het uitvoeren van de kappersbehandeling.

RIVM en ministerie positief

In de zomer hebben verschillende experts van de ministeries en het RIVM naar ons brancheplan gekeken en advies gegeven. Afgelopen week heeft de ANKO met het ministerie en het RIVM overleg gehad. Zij gaven aan dat het plan voor de kappersbranche er goed uit ziet en er nauwelijks aanpassingen hoeven plaats te vinden.

Wel wordt de discussie over het dragen van mondkapjes voortgezet. Hier is nog geen duidelijkheid over. Het gaat er om of en zo ja welk mondkapje wanneer gedragen moet worden. Hier krijgen wij nog een terugkoppeling op. De definitieve plannen worden naar verwachting eind september gepubliceerd.