11 mrt 2024 ANKO verzet zich tegen verdere verhoging minimumloon

Het wettelijk minimumloon (WML) is de afgelopen jaren sterk gestegen. Naast de reguliere indexatie wil de politiek het WML per 1 juli a.s. met 1,2% extra verhogen. De ANKO is het daar niet mee eens en schaart zich achter MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof: “Verhoog niet minimumloon maar verlaag belasting- en premiedruk.”

ANKO verzet zich tegen verdere verhoging minimumloon

Eigenlijk wilde Den Haag het WML al extra verhogen per 1 januari jl, maar dat hebben we door gezamenlijk lobby kunnen voorkomen. De ANKO heeft steeds begrip gehad voor de koopkrachtversterking van werknemers, maar lobbyt nog altijd actief voor compensatie voor werkgevers. 

Verzet samen met partners

Vorige week hebben we opnieuw van ons laten horen in politiek Den Haag. We hebben aangedrongen op het niet extra verhogen van het WML, op compensatie van kostenstijgingen voor werkgevers en verlaging van de werkgeverslasten. Deze brief heeft de ANKO samen met andere branches aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Ook vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland is bij de Eerste en Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het niet verder verhogen van de WML en het compenseren van werkgevers.

MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof pleit voor een andere, effectievere manier om werknemers erop vooruit te laten gaan. Hier lees je zijn pleidooi >