30 aug 2023 ANKO verzet zich tegen wetswijzigingen omtrent flexibele arbeidskrachten

In onze strijd tegen de hoge regeldruk blijft de ANKO knokken om werkgeverslasten te verlagen of daar compensatie voor te krijgen. Met een aantal branches in het winkelambacht en de detailhandel hebben we daarom deelgenomen aan de internetconsultatie over de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. De wijzigingen brengen de nodige regeldruk met zich mee en daar is de ANKO op tegen. 

ANKO verzet zich tegen wetswijzigingen omtrent flexibele arbeidskrachten

In het wetsvoorstel worden een aantal zaken gewijzigd om flexibele arbeidskrachten te beschermen. Het is niet zeker of deze wet nog behandeld zal worden door de val van het kabinet. Toch vond de ANKO het belangrijk samen met andere branches te reageren.

Wat is het voorstel?

Het voorstel bepaalt onder andere dat na drie jaar of na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever een werknemer een vast contract krijgt (de zogenoemde ‘ketenbepaling’). Het is volgens het voorstel niet meer mogelijk om na zes maanden ‘pauze’ iemand weer opnieuw op tijdelijke basis aan te nemen. De pauze termijn van zes maanden is in het wetsvoorstel op vijf jaar gesteld. Ook worden in het wetsvoorstel de zogenaamde nulurencontracten afgeschaft. Er komen (vaste en tijdelijke) basiscontracten met een minimumaantal uur waarvoor werkenden ten minste worden ingeroosterd met een vast loon. Ook wordt er een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid, waarbij buiten deze beschikbaarheid geen verplichting is om te komen werken. Voor scholieren blijft wel gelden dat zij op oproepbasis mogen werken en blijft ook de onderbrekingstermijn van zes maanden gelden.

Wat betekent dit voor de branche?

De ANKO is niet tegen een verbetering van de zekerheid voor flexibele arbeidskrachten, maar vindt wel dat het mogelijk moet zijn flexibel te zijn als zowel werkgever als werknemer dit wensen. Tevens is de ANKO fel tegen extra regeldruk. Voor de branche hebben met name de ruime onderbrekingstermijn van zes maanden naar vijf jaar en de wijzigingen in de oproepcontracten impact. Deze wijzigingen brengen minder flexibiliteit en extra regeldruk met zich mee.

Wat doet de ANKO?

De ANKO heeft de krachten gebundeld met een aantal detailhandels- en winkelambachtelijke branches en gereageerd op een internetconsultatie van de overheid over de voorgestelde wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. Ook heeft de ANKO zelf aan de internetconsultatie deelgenomen. In de reactie hebben we duidelijk gemaakt welke wijzigingen leiden tot ongewenste wijzigingen en lastenverhoging.