20 sep 2022 ANKO vraagt aandacht voor kappersambacht op Prinsjesdag

Het is inmiddels traditie: op de ochtend van Prinsjesdag worden diverse ministers, staatsecretarissen en Kamerleden in de watten gelegd door talentvolle leerling-kappers en andere mbo-toppers. Hiermee vraagt de ANKO samen met het MBO en de vakbonden aandacht voor het belang van praktisch opgeleide mbo’ers en de belangrijke rol die zij spelen in onze samenleving. Aveda The Hague stelde haar prachtige salon weer beschikbaar voor dit bijzondere event.

ANKO vraagt aandacht voor kappersambacht op Prinsjesdag

Het belang van goed opgeleide vakmensen

Mbo’ers die opgeleid worden tot bijvoorbeeld kapper, patissier, schoonheidsspecialiste of pedagogisch medewerker, zijn van grote waarde voor onze maatschappij. Dit wordt inmiddels steeds duidelijker nu er een groot tekort aan vakmensen op de arbeidsmarkt is in allerlei sectoren waaronder ook de kappersbranche. Deze mensen zijn onmisbaar en houden onze maatschappij draaiende. Daarom werd er deze Prinsjesdag opnieuw aandacht gevraagd voor het belang van opleiden in de praktijk.

Vaktoppers vertegenwoordigen mbo

De ministers - Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat -  en Kamerleden lieten zich in de watten leggen door diverse nationale kampioenen van Skills Heroes.

Onder andere ‘Nederlands kampioenen’ Huseen Alshikh-Khaled (kapper) en Floor Reintjes (schoonheidsspecialist) verzorgden het uiterlijk van de gasten. Ook ANKO-voorzitter Maurice Crusio was aanwezig en ging in gesprek met de politici over o.a. het belang van praktijkopleiden.

De politici ontvingen een goudkleurige standaard voor hun mobiele telefoon die hen blijvend herinnert aan het belang van praktijkopleiden

Dit is mbo

Zonder goed beroepsonderwijs en vakmanschap kan de Nederlandse maatschappij niet goed functioneren. Het platform ‘Dit is mbo’ - waarbinnen onder andere de MBO Raad, SBB en WorldSkills Netherlands samenwerken – toont met haar activiteiten aan de Nederlandse samenleving dat het mbo veel te bieden heeft. Het event voor Prinsjesdag is één van deze activiteiten en deelnemende organisaties zijn: Aveda The Hague,  ANKO, CNV Vakmensen, FNV MOOI, de MBO Raad, WorldSkills Netherlands en SBB.

Een deel van de foto’s in deze video zijn beschikbaar gesteld door World Skills Netherlands