25 jan 2024 ANKO wijst informateur op prioriteiten kappersbranche

De ANKO heeft haar 5 prioriteiten voor de kappersbranche per brief aan informateur Ronald Plasterk gestuurd. De brief wordt ook gestuurd aan de formerende partijen.

ANKO wijst informateur op prioriteiten kappersbranche

Hiermee wil de ANKO bereiken dat de voor kappers belangrijke punten in het regeerakkoord worden opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld het verminderen van de regeldruk en het behoud van het lage btw-tarief.

Deze 5 speerpunten vloeien voort uit de prioriteitenlijst die in de zomer naar alle politieke partijen is gestuurd, zodat de speerpunten konden worden opgenomen in de verkiezingsprogramma’s. Tijdens de verkiezingscampagne, heeft de ANKO deze lijst al besproken met de kandidaat-kamerleden die bij kappers op bezoek kwamen.

Lees de brief die de ANKO verstuurde aan informateur Plasterk.