26 aug 2022 ANKO wil compensatie bij verhoging minimumloon

Al enige tijd wordt in Den Haag gesproken over de verhoging van het wettelijk minimumloon. Het is een ontwikkeling waar de ANKO begrip voor heeft. Immers, juist in onze branche zijn mensen het grootste kapitaal en verdienen een eerlijk loon. Maar verhoging van het minimumloon levert wel problemen op in onze branche.

ANKO wil compensatie bij verhoging minimumloon

Zoals bekend lijdt onze branche onder de te hoge regeldruk. Compensatie van de verhoging van het WML is dan ook een belangrijk onderdeel van onze aanbevelingen om de regeldruk te verminderen.

Wat wordt er gewijzigd?

Er wordt gesproken over een flinke verhoging van het minimumloon (7,5% in 3 jaar), naast de standaard indexering die al 2 keer per jaar plaatsvindt. Daarnaast wordt er gesproken over het baseren van het minimumloon op een 36-urige werkweek. Maar in onze branche (en cao) werken we met een 38-urige werkweek. Dit zou een extra verhoging van 5% van het wettelijk minimumloon betekenen.

Wat betekent dit voor de kappersbranche?

De salarissen in de cao voor de kappers zijn natuurlijk leidend in onze branche. Maar als het wettelijk minimumloon zo fors verhoogd gaat worden, heeft dat gevolgen voor het loongebouw van de kappers cao. Het kan dan zo zijn dat het wettelijk minimumloon hoger is dan sommige lonen in de cao. Loon zal minimaal op het niveau van het wettelijk minimumloon betaald moeten worden. De vraag is of deze stijging wel te betalen is door de branche. De ANKO vindt dat de branche zelf goed in staat is om te bepalen hoe er beloond wordt.

Wat doet de ANKO?

De ANKO heeft de krachten gebundeld met een aantal detailhandels- en winkelambachtelijke branches en gereageerd op een internetconsultatie van de Overheid over het minimumloon. Daarin hebben we duidelijk gemaakt welke problemen verhoging van het minimumloon veroorzaakt. We pleiten voor het behoud van de 38-urige werkweek als basis voor het wettelijk minimumloon en willen een compensatie bij verhoging van het minimumloon.

Nogmaals: we begrijpen de ontwikkeling en de argumenten om het minimumloon te verhogen, maar willen als branche zelf aan het roer staan om beloningsproblemen op te lossen.