25 nov 2022 ANKO wil laag btw-tarief op kappersdiensten behouden

Het kabinet gaat zoals eerder gemeld de komende jaren het belastingstelsel vereenvoudigen. Dat klinkt natuurlijk positief, maar het betekent ook dat het lage btw-tarief opnieuw onderwerp van gesprek is in politiek Den Haag. Al sinds de zomer treft de ANKO voorbereidingen om weer op de barricades te gaan voor het behoud van het lage btw-tarief op kappersdiensten.

ANKO wil laag btw-tarief op kappersdiensten behouden

We actualiseren onze btw-onderzoeken, omdat deze aantonen dat het lage btw-tarief een gunstig effect heeft op o.a. de werkgelegenheid in de kappersbranche. Dit soort data is essentieel in de lobby.

Ook hebben we twee weken geleden parlementariërs van input voorzien om vragen te stellen over de fiscale agenda van het kabinet en de aangekondigde evaluatie van fiscale regelingen. Diverse Tweede Kamerleden hebben deze vragen overgenomen en gesteld aan Staatssecretaris Van Rij (fiscaliteit en belastingdienst). Naar verwachting zal hij deze vragen begin 2023 beantwoorden.

Van Rij zal in de zomer een eerste voorstel doen voor vereenvoudiging van het belastingstelsel, maar we hebben het hier sowieso over een lang traject: nu al is bekend dat een deel van de wijzigingen in het belastingstelsel op het bordje van een volgend kabinet komen te liggen. De ANKO zal er alles aan doen er voor te zorgen dat afschaffing van het lage btw-tarief niet door Van Rij wordt opgenomen in zijn wijzigingsvoorstellen.