22 nov 2021 ANKO: gelijke monniken, gelijke kappen in de kappersbranche!

Vrijdag werden we volledig verrast door het bericht dat kappers die aan huis werken en ambulante kappers geen beperking meer hebben in de openingstijden. Deze berichtgeving is onduidelijk en tegenstrijdig. De ongelijke behandeling van kappers vinden wij onacceptabel en we hebben maar één boodschap voor Den Haag: maak geen onderscheid tussen kappers; gelijke monniken, gelijke kappen!

ANKO: gelijke monniken, gelijke kappen in de kappersbranche!

Vanaf het begin van de coronacrisis is ons hoogste doel het veilig en verantwoord OPEN houden van de kappersbranche. We hebben laten zien dat we veilig kunnen werken op basis van een strak hygiëneprotocol en heldere regels voor alle kappers. En dat willen we blijven doen!

Ongelijkheid door onderscheid op locatie kapper

De overheid heeft tijdens de hele coronacrisis gekeken naar kappers als één beroepsgroep. Wij hebben als brancheorganisatie steeds vol ingezet op het laten zien dat onze HELE beroepsgroep veilig en verantwoord kan werken. Vrijdag heeft de overheid een draai gemaakt en opeens een onderscheid gemaakt in de regels op basis van de locatie waar de kapper werkt. Dit onderscheid zorgt ervoor dat thuiskappers en ambulante kappers wél na 18.00 uur klanten mogen behandelen en kappers met een salon niet. Naast dat het ons nog volstrekt onduidelijk is wat de overheid bedoelt met ‘thuiskappers’, zorgt deze onbegrijpelijke draai voor ongelijkheid in de branche en dat vinden wij onacceptabel!

Dezelfde regels voor ALLE kappers

Als ambulante kappers en kappers met een salon aan huis na 18.00 uur mogen werken, dan mogen ALLE kappers na 18.00 uur werken. Kappers werken immers allemaal volgens dezelfde regels. Een salon is geen doorstroomlocatie, maar een plek waar volgens strakke regels en met strak gedoseerde toestroom veilig wordt gewerkt en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand wordt bewaard. Alle kappers en hun klanten hebben al een mondkapjesplicht. Kortom: wij zien geen enkele reden om voor salons andere regels te hanteren dan voor ambulante kapper en thuiskappers.

We zijn meteen in de actie gegaan om duidelijkheid te krijgen en we leggen ons niet neer bij deze nieuwe regels. Onze inzet: gelijke regels en behandeling voor ALLE kappers!