8 nov 2023 ANKO-directeur noemt regeldruk ‘gekkenwerk’

Eind augustus stuurde het Ministerie van EZK de voortgangsrapportage regeldruk naar de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel daarvan is het regeldrukonderzoek dat ook in de kappersbranche is uitgevoerd en waar de ANKO veel tijd en energie in heeft gestoken. Vorige week presenteerde het ministerie dit onderzoek aan een groot gezelschap van ambtenaren, mkb-ondernemers en andere betrokkenen. ANKO-directeur Therese van ’t Westende riep tijdens de presentatie op tot actie!

ANKO-directeur noemt regeldruk ‘gekkenwerk’

Omdat de ANKO een belangrijke kartrekker is in de strijd tegen regeldruk, had het Ministerie ons gevraagd onze visie met de aanwezigen te delen.

“Niets doen is simpelweg geen optie. De Tweede Kamer nam twee weken geleden een motie aan voor een regel-reductiedoelstelling van 25%. Dit rapport biedt de handvatten om daar invulling aan te geven, en niet alleen bij EZK maar ook op het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Financiën. Kleine bedrijven uitzonderen van bepaalde regels lijkt daarbij eigenlijk voor de hand te liggen; Een kapsalon met 5 medewerkers dezelfde regels opleggen als een multinational is gekkenwerk.” aldus Therese in haar speech. Freddie is het hier uiteraard roerend mee eens!

Uitzonderingen voor het mkb

Bij de presentatie was ook de voorzitter van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) aanwezig, Marijke van Hees. De ATR meldde dit voorjaar nog dat de regeldruk in 2022 enorm gestegen was. De voorzitter gaf aan dat de ATR haar focus verbreed van nieuwe regeldruk naar bestaande regeldruk. Ze erkende dat een groot deel van de regeldruk verbonden is aan het werkgeverschap en ze hoopt dat serieus gekeken gaat worden naar uitzonderingen op diverse regels voor kleine mkb’ers. Want uit het rapport blijkt: hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de regeldruk!