25 apr 2024 ANKO-leden toetsen wetsvoorstellen

Mede door lobby van de ANKO en MKB-Nederland, werkt het kabinet sinds 2019 met zogenaamde MKB-toetsen. Via zo’n toets kan een ministerie een wetsvoorstel voorleggen aan een groep mkb’ers om te beoordelen of de wet werkbaar en uitvoerbaar is. Via de ANKO hebben al diverse leden op die manier hun input gegeven voor nieuwe wetgeving.

ANKO-leden toetsen wetsvoorstellen

De ANKO gebruikt de MKB-toetsen vooral om in een vroeg stadium invloed uit te oefenen op de alsmaar toenemende regeldruk. Ook doen we regelmatig mee met internetconsultaties, die vaak volgen op MKB-toetsen. Op deze manier heeft de ANKO al input geleverd voor verschillende thema’s, zoals o.a.:

Zou jij het ook interessant vinden om eens deel te nemen aan een MKB-toets? Stuur dan een mail naar gdeben@anko.nl