21 jul 2022 Begin augustus valt O&O factuur op de mat

Begin dit jaar maakten de ANKO met de vakbonden nieuwe afspraken over Opleiding & Ontwikkelingen, die werden vastgelegd in een O&O cao. Werkgevers en werknemers dragen via premiebetaling bij aan het O&O fonds (ook wel Sociaal fonds kappers genoemd). Na een premievrije periode van 4 maanden, valt begin augustus de eerste factuur weer op de mat.

Begin augustus valt O&O factuur op de mat

De eerste vier maanden van dit jaar hoefden werkgevers geen premie aan het O&O fonds te betalen en kon dit dus ook niet voor maximaal de helft bij werknemers in rekening worden gebracht. De nieuwe cao van het O&O fonds kappers is op 24 april jl. door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in de kappersbranche. Vanaf 1 mei 2022 wordt er weer O&O-premie in rekening gebracht.

De totale O&O-premie die je als werkgever afdraagt, is vastgesteld op 0,6% van het loon van je werknemer. Hiervan mag je vanaf mei de helft (0,3%) inhouden op het loon van je werknemers.