29 mrt 2023 Betalingsregeling belastingschuld

Heb je gebruik gemaakt van het betalingsuitstel van belastingen? Dan ontving je in april 2022 van de Belastingdienst een overzicht van de uitstaande belastingschuld. In het najaar van 2022 kreeg je een uitstelbeschikking. Daarin staat onder andere wanneer je moet gaan terugbetalen. Je hebt daarvoor vijf jaar de tijd.

Betalingsregeling belastingschuld

Lukt het je niet om in vijf jaar terug te betalen? Dan kun je de Belastingdienst verzoeken om de aflossingstermijn te verlengen naar zeven jaar. Dat kan alleen voor schulden van meer dan 10.000 euro. Je kunt het verzoek op elk moment in de periode van vijf jaar indienen. Uit je verzoek moet blijken dat je de schuld niet in vijf jaar maar wel in zeven jaar kunt aflossen. Je onderneming moet in de kern gezond zijn en alleen tijdelijke betalingsproblemen hebben. In de jaren voor corona moet je winst gemaakt hebben. Bij schulden vanaf 50.000 euro heeft de Belastingdienst meer onderbouwing nodig. Op verzoek kun je per kwartaal betalen in plaats van per maand.

Kom in actie bij betalingsachterstand

Heb je nog niet aan je betalingsverplichtingen voldaan? In april 2023 verstuurt de Belastingdienst brieven met de oproep om je achterstand in te lopen. Je kunt dan ook nog versoepelingen aanvragen. Voldoe je niet aan je aflossingsverplichting en reageer je niet op brieven van de Belastingdienst? Vanaf half mei 2023 gaat de Belastingdienst brieven sturen waarmee je de betalingsregeling kunt intrekken. Je hebt dan nog twee weken de tijd om je schuld te betalen. Als je niet betaalt, start de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen.

Betaalpauze belastingschuld aanvragen

Je kunt in de aflossingstermijn eenmalig een betaalpauze van zes maanden aanvragen. Loop je achter met de termijnbetalingen? Dan kun je een betaalpauze aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2022. Je ontvangt dan een nieuw aflossingsschema het hogere termijnbedragen. Je lost je schuld zo in de periode tot 30 september 2027 af. Door de betaalpauze op 1 oktober in te laten gaan, heb je nu geen betalingsachterstand. Je kunt dan ook in aanmerking komen voor andere versoepelingen, zoals de verlenging van de aflossingstermijn.

Betalingsregeling aanvragen

De aanpassingen van de betalingsregeling vraag je digitaal aan bij de Belastingdienst.

Geen algemene kwijtschelding

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Is een betalingsregeling niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Periode lage invorderingsrente verlengd

Als je een aanslag te laat betaalt, moet je invorderingsrente betalen. Dit geldt voor alle belastingschulden, ook voor de bedragen in de aflossingsregeling. Sinds 1 januari 2023 is de invorderingsrente 2%. Van maart 2020 tot en met juni 2022 was deze tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. De invorderingsrente stijgt stapsgewijs naar het oude niveau van 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. De eerder aangekondigde verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% naar 10,5% is per 1 maart 2023 uitgesteld. Het tarief blijft voorlopig 8%. Als je geld tegoed hebt van de Belastingdienst krijg je wel 10,5% rente. De belastingrente voor alle overige belastingen waarvoor belastingrente geldt, is 4%.