6 mrt 2024 Bonden willen niet luisteren naar cao-voorstel ANKO

Maandag 4 maart heeft de ANKO weer met vakbonden FNV Mooi en CNV Vakmensen om tafel gezeten om te praten over een nieuwe cao. Hoewel het eerste gesprek met hen in positieve sfeer verliep, stelden de bonden zich nu anders op; zij eisten een loonstijging van 12,5%, waren niet bereid te luisteren naar ons voorstel en lijken in hun communicatie van vandaag de verantwoordelijkheid voor de huidige hoogte van de cao-lonen volledig bij de ANKO te leggen.

Bonden willen niet luisteren naar cao-voorstel ANKO

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Al jaren zijn de ANKO en vakbonden samen verantwoordelijk voor het afsluiten van de kappers cao. We zijn dus samen verantwoordelijk voor de salarissen die werkgevers – in het verleden en nu - minimaal dienen te betalen. De ANKO erkent die verantwoordelijkheid en hoopt dat de vakbonden dat ook doen, zodat we ook in de toekomst in goede samenwerking vorm kunnen geven aan arbeidsvoorwaarden die ons beider achterbannen passend vinden.

Balans tussen belangen werknemer en werkgever

De ANKO is voorstander van een stijging van de cao-lonen om het niveau van beloning in de kappersbranche meer in lijn te brengen met hoe er in andere branches beloond wordt. Deze stijging moet uiteraard wel behapbaar zijn voor de ondernemers in de branche, die het op dit moment – met alle kostenstijgingen en de naweeën van de coronacrisis -  niet gemakkelijk hebben.

Anticiperen op stijging minimumloon

Vorig jaar steeg het wettelijk minimumloon (WML) met ruim 10%. Omdat de laagste lonen in de kappers cao hier dichtbij liggen, moesten ook deze meestijgen. Door deze aanpassing schoven meerdere lonen op en kwamen de loonschalen dichter bij elkaar te liggen. Ook per 1 juli 2024 en per 1 januari 2025 zal het WML weer stijgen. De ANKO wil hier graag rekening mee in de nieuwe cao. Dit voorkomt dat de laagste cao-lonen voortdurend moeten worden bijgesteld. Helaas bleken de vakbonden niet bereid om een voorstel hierover aan te horen.

Eindbod van de ANKO

De ANKO heeft dan ook moeten besluiten een eindbod aan bonden voor te leggen. Dit eindbod houdt in dat de ANKO voorstelt om een cao voor 1 jaar af te sluiten (1 juli 2024 tot 1 juli 2025) met een cao loonstijging van 7% voor de junior stylisten 1e en 2e jaar, een cao loonstijging van 10% voor de juniorstylist 3e jaar/salonassistent en een cao loonstijging voor de haarstylist allround en topstylist van 12%. Voorwaarde daarbij is de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar naar 70% zal gaan.

De ANKO meent hiermee een passend voorstel te doen en heeft dit eindbod per brief naar de bonden gestuurd. We kijken uit naar hun reactie en houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.