12 dec 2022 Stand van zaken branchediploma

Veel ondernemers in de kappersbranche ervaren een groot verschil tussen het werkelijke niveau van de net-afgestudeerde kappers en het niveau dat gewenst is in hun salon en in de branche. De ANKO zet zich dan ook al lange tijd in voor een verbetering van de kwaliteit van de nieuwe medewerkers die de branche instromen. 

Stand van zaken branchediploma

Hiervoor is in de afgelopen periode een pilot uitgevoerd om te toetsen of de invoering van een branchediploma een oplossingsrichting zou kunnen zijn. Deze pilot is uitgevoerd in samenwerking met de vakbonden. De uitkomst van deze pilot is nu bekend en helder: de verbetering van de kwaliteit van de instroom blijft essentieel voor de branche, maar een branchediploma is niet het middel om dit op te lossen.

Het idee achter het branchediploma was om onafhankelijk van het kappersonderwijs de kwaliteit van het vakmanschap van de instromende (toekomstige) werknemers te verhogen. Twee jaar geleden lichtten we dit plan uitgebreid toe in ANKO Kapperszaken. Door o.a. een pilot uit te voeren moest duidelijk worden of het branchediploma bij zou dragen aan het behoud, ontwikkeling en kwaliteitsverhoging van nieuwe vakmensen. Helaas hebben de ANKO en vakbonden moeten concluderen dat dit niet het geval is. Bovendien betwijfelen de betrokken partijen of er voldoende animo is voor het behalen van een branchediploma. Daardoor is de invoering, zoals blijkt uit de businesscase, ook financieel niet haalbaar.

Hoe nu verder?

De conclusie van de pilot is helder en geeft richting aan het vervolg. De ANKO blijft samen met de vakbonden zoeken naar nieuwe manieren om het ‘kwaliteits-gat’ te dichten en er voor te zorgen dat er voldoende goed opgeleide kappers de praktijk instromen.