15 sep 2023 Brief voor praktijkopleiders over Stagepact MBO

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aan alle praktijkopleiders van leerlingen in Nederland een brief gestuurd over het Stagepact MBO 2023-2027.

Brief voor praktijkopleiders over Stagepact MBO

Mede namens de ANKO heeft MKB-Nederland begin dit jaar haar handtekening gezet onder het stagepact 2023-2027, samen met onder andere de MBO Raad en minister Dijkgraaf van OCW. Voor de ANKO was het belangrijk dat hierin aandacht werd besteed aan het belang van de BBL en het blijven bestaan van de Subsidie Praktijkleren. Deze input is meegenomen.

In de nu verstuurde brief worden de doelen van het stagepact kort toegelicht, spreekt de minister zijn waardering uit naar de leerbedrijven en geeft hij het belang aan om met elkaar het mbo nog beter te maken. Het doel is dat de praktijkervaring voor de leerling een veilige, waardevolle en positieve ervaring wordt.

De brief lijkt ervan uit te gaan dat de praktijkopleider ook de werkgever is, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. In de brief wordt bijvoorbeeld een oproep gedaan om een stagevergoeding te bieden aan de student. Een oproep die bij de werkgever thuishoort en niet bij de praktijkopleider.

Bovendien geldt zo’n stagevergoeding voor de BOL (al geregeld in de cao) en niet bij de opleiding waarbij 4 dagen wordt gewerkt en in de praktijk wordt geleerd en de student 1 dag naar school gaat voor het theorieonderwijs (BBL). Deze studenten hebben een arbeidscontract.

De brief van het Ministerie van OCW aan de praktijkopleiders vind je hieronder.