12 apr 2023 BTW: ANKO slijpt de messen

Een paar maanden geleden meldden we je al dat de ANKO zich wederom voorbereidt op een nieuwe strijd voor het behoud van het lage btw-tarief op kappersdiensten. Gisteren kon je in diverse media lezen waarom: staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft zijn rapport ‘Evaluatie van het verlaagde btw-tarief’ aangeboden aan de Tweede Kamer. 

BTW: ANKO slijpt de messen

Naast deze specifieke evaluatie van alle lage btw-regelingen (waaronder dus arbeidsintensieve diensten), werkt het kabinet aan een plan om de komende jaren het belastingstelsel te vereenvoudigen.

Lage btw onder druk

De ANKO strijdt al jaren voor het behoud van het lage btw-tarief. Door hardnekkig lobbywerk hebben we begin dit jaar input kunnen leveren voor het genoemde rapport. Dankzij ons recent geactualiseerde btw-onderzoek, konden we opnieuw aantonen dat het lage btw-tarief een gunstig effect heeft op o.a. de werkgelegenheid in de kappersbranche. Toch meldden diverse media gisteren dat het lage btw-tarief onder druk staat doordat het de overheid veel geld kost en onvoldoende zou bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid en het ondersteunen van de lagere inkomensklassen en bepaalde bedrijfstakken.

Het kabinet gaat het onderzoek nu goed bestuderen en zal in het najaar – uiterlijk op Prinsjesdag – reageren op het rapport. De ANKO gaat het rapport goed doorspitten en heeft inmiddels opnieuw contact opgenomen met het onderzoeksbureau. Op korte termijn bepalen we hoe we de strijd voor het behoud van het lage btw-tarief de komende maanden verder gaan voeren.

Actieve lobby

En ondertussen zitten we uiteraard niet stil. Een van de acties die we vorige week al ondernomen hebben is reageren op een zogenaamde 'internetconsultatie' van de overheid over fiscale regelingen. In onze reactie hebben we aangegeven hoe belangrijk het lage btw-tarief is voor onze branche. Ook in ons gesprek met VVD-kamerlid Thierry Aartsen hebben we dit nog eens benadrukt!

Wordt vervolgd!