12 apr 2023 Cao-onderhandelingen van start

Gisteren zijn de ANKO en vakbonden FNV Mooi en CNV Vakmensen gestart met de cao-onderhandelingen. Inzet is een algemeen verbindend verklaarde cao per 1 juli a.s. die bijdraagt aan het behoud van werknemers en voldoende kwalitatieve instroom in de branche.

Cao-onderhandelingen van start

De sfeer was goed tijdens deze eerste onderhandelingsronde. Er is intensief van gedachten gewisseld en daarmee hebben we een goede stap voorwaarts gezet. In deze nieuwe cao wil de ANKO een passende marktconforme beloning afspreken. De branche moet aantrekkelijk blijven om in te werken en daarom kijken we ook naar welke arbeidsvoorwaarden en beloningen in andere branches gangbaar zijn. Dit is geen eenvoudig proces, maar de ANKO heeft goede hoop dat er een nieuwe cao zal komen.

Met FNV Mooi en CNV Vakmensen is afgesproken dat we op 17 april met elkaar verder praten. Hopelijk kunnen we dan verdere afspraken maken over een nieuwe cao.