6 feb 2020 College voor de Rechten van de Mens buigt zich over prijsverschil M/V bij de kapper

Op donderdag 6 februari 2020 buigt het College voor de Rechten van de Mens zich over de prijsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de kapper. Winnie Hänschen diende een aanklacht in tegen Cosmo Hairstyling en Tony & Guy.

College voor de Rechten van de Mens buigt zich over prijsverschil M/V bij de kapper

De ANKO volgt deze zaak al vanaf oktober 2019, toen de Volkskrant hier een artikel over publiceerde, met grote belangstelling .

Uiteraard weet de ANKO dat het niet is toegestaan om een prijsverschil te hanteren dat alléén is terug te voeren op het verschil M/V. We zien in de branche al diverse kappers die een minuutsprijs of een genderneutraal tarief hanteren. Maar we vinden het vooral van belang dat deze maatschappelijke discussie zuiver wordt gevoerd en dat beter in kaart wordt gebracht hoe de prijzen van kappers tot stand komen.

Voor we (inhoudelijk) reageren op de kwestie naar onze leden, de branche en derden willen we het probleem door middel van een onafhankelijk onderzoek beter in kaart brengen. We willen de feitelijkheden van de door kappers gehanteerde prijzen inventariseren, zodat ‘appels met appels’ vergeleken worden. Het onderzoek is inmiddels opgestart (conform onze toezegging aan Kassa toen deze kwestie werd behandeld een uitzending in november 2019) en de uitkomsten worden in maart verwacht. Vanzelfsprekend nemen we ook de uitspraken van het college dan mee, die we begin maart verwachten.