15 jun 2019 Compensatie transitievergoeding bij sluiting salon

Kort geleden lieten we al weten dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen en per 1 januari 2020 in werking zal treden. Deze wet zal de nodige veranderingen brengen op het gebied van het arbeidsrecht.

Compensatie transitievergoeding bij sluiting salon

De WAB regelt ook dat kleine werkgevers die de deuren van hun salon moeten sluiten door pensionering, ziekte of overlijden, vanaf 1 januari 2021 een compensatie kunnen krijgen voor de aan de ontslagen werknemers verstrekte transitievergoedingen.

De ANKO knokt al jaren voor vereenvoudiging van het ontslagrecht en compensatie van de transitievergoeding voor kleine ondernemers om te voorkomen dat er sprake is van gedwongen ondernemerschap. We zijn dan ook blij met deze ontwikkeling en zullen de uitwerking ervan kritisch volgen.

Wat zijn de voorwaarden voor compensatie?

De WAB verbindt de volgende voorwaarden aan de compensatie van de verstrekte transitievergoedingen:

  • er vindt ontslag plaats als gevolg van beëindiging van de onderneming;
  • de onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst. Uitzendkrachten of payrollwerknemers tellen niet mee voor de berekening van het aantal werknemers;
  • de transitievergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Daarnaast moet er aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • de reden van beëindiging van de onderneming is het (binnen zes maanden) bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de ondernemer, én er is geen opvolger;
  • de ondernemer is dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden naar behoren uit kan voeren en daarom de onderneming moet beëindigen. Dit in een periode van zes maanden nadat een bedrijfsarts hierover heeft geadviseerd;
  • als de ondernemer komt te overlijden, en de onderneming vervolgens wordt beëindigd.
  • Bij de term werkgever moet worden gedacht aan de natuurlijke persoon die bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap met de werknemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Als de directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) aan de voorwaarden voor ziekte of pensionering voldoet kan ook een BV of NV in aanmerking komen voor een compensatie.
Reageren

Reacties (9)

ANKO Ledenservice

Hoi Marloes, deze is gelijk aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Er zijn meerdere tools beschikbaar om deze te berekenen, hij verschilt namelijk per persoon.

20 jun 2019

Marloes van den Berg

Wat is de pensioengerechtigde leeftijd van een ondernemer?

19 jun 2019

mr. I.H. Bruinsma

De compensatie zal een volledige vergoeding zijn van de transitievergoeding die op grond van de wet verschuldigd is. Betaal je meer dan waar de werknemer wettelijk recht op heeft dan zal het meerdere niet worden gecompenseerd. De transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 1/3 maandsalaris voor elk gewerkt dienstjaar. Tot 1 januari a.s. bedraagt de transitievergoeding voor de eerste 10 dienstjaren 1/3 maandsalaris per jaar en voor de jaren hierna ½ maandsalaris per dienstjaar.

18 jun 2019

Roland Smit

Een goede zaak. Maar het bericht vermeld een compensatie maar niet hoeveel(% van de transitievergoeding) deze compensatie bedraagt?

18 jun 2019

Annelies

hoi, hoe is de transitievergoeding nu dan?? groet Annelies

17 jun 2019

José Verhoeven-Heere

Hoeveel % bedraagt de compensatie als men aan de voorwaarde voldoet?

17 jun 2019

ANKO Ledenservice

Beste Cora, Bedankt voor je reactie. In eerste opinie zou ik zeggen dat je hier wel aanspraak op zou kunnen maken. Meer informatie over de transitievergoeding en compensatie daarvan na ontslag van een medewerker na 2 jaar ziekte is hier te vinden: https://www.anko.nl/actueel/compensatie-transitievergoeding-mogelijk-vanaf-1-april-2020

17 jun 2019

Cora de Man CDM hair and faces

Ik heb mijn zieke werknemer nadat zij 2 jaar in de ziektewet zat een transitievergoeding moeten betalen. De Rechter heeft haar ontslag uitgesproken en de rest van haar eisen van tafel geveegd (overigens in beide rechtszaken waarin zij de eiser was en ik de gedaagde, zijn al haar eisen van tafel geveegd), Alleen heeft de Rechter wel bepaald dat er een transitievergoeding betaald moest worden na 2 jaar ziekte en heeft haar ontslag uitgesproken, zodat ik niet nog een jaar haar salaris zou hoeven door te betalen. Volgens mijn advocaat zou ik ook de transitievergoeding kunnen claimen per 1 April 2020, met terugwerkende kracht. Het ontslag ging in, in December 2018. De transitievergoeding is betaald in Januari 2019. Kunt u mij vertellen of mijn advocaat arbeidsrecht het bij het rechte eind heeft?

17 jun 2019

haarsalon boonstra vof

wordt van deze compensatie transitie vergoeding niet erg vrolijk maar misschien zijn er collega ondernemers die nu de vlag uit hangen het familie bedrijf is toch op sterven na dood.

17 jun 2019

Reageren op: Compensatie transitievergoeding bij sluiting salon

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd