7 mrt 2019 Compensatie transitievergoeding mogelijk vanaf 1 april 2020

Op 2 januari lieten we je al weten dat de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Nu is bekend dat de wet per 1 april 2020 in werking treedt en hoe de regeling is uitgewerkt.

Compensatie transitievergoeding mogelijk vanaf 1 april 2020

Je kunt de compensatie dus pas volgend jaar aanvragen, vanaf 1 april 2020. De compensatie geldt voor gevallen vanaf 1 juli 2015, de datum dat de overheid de transitievergoeding invoerde. Om in aanmerking te komen voor de compensatie, heb je de volgende gegevens nodig:

  • De arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer.
  • De beslissing van UWV waaruit blijkt dat toestemming is verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Of de beëindigingsovereenkomst die ziet op het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Of de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd.
  • Een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
  • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
  • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Reageren op: Compensatie transitievergoeding mogelijk vanaf 1 april 2020

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd