13 okt 2020 Consumenten minder vaak naar de kapper

Toen kappers hun ambacht door corona 7 weken lang niet mochten uitoefenen was het overduidelijk: klanten misten hun kapper! We zagen corona-coupes, steunbetuigingen aan kappers en zelfs muzikale odes aan onze mooie branche. We stonden als kappersbranche steevast bovenaan bij lijstjes die weergaven welke branches volgens de consument het eerste weer open moesten. Maar hoe gaat het nu?

Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden verder en is de coronacrisis verre van voorbij. Hoe gaat het nu met de consument en de invulling van zijn kappersbehoeften? Gaan ze even vaak naar de kapper als voorheen? En letten ze op de veiligheidsmaatregelen die de branche heeft getroffen? De ANKO vroeg het aan een panel van 400 consumenten.

De meeste klanten hebben gewacht tijdens sluiting

58,1% van de respondenten geeft aan dat ze tijdens de sluiting hebben gewacht tot de kappers weer open gingen. Het resterende deel liet zich knippen of kleuren door familie of vrienden of deed dit zelf. Een klein deel (2,5%) vond een kapper die tijdens de sluiting toch bij de klant thuis, bij de kapper thuis of in de salon wilde knippen.

Coronamaatregelen van belang bij keuze kapper

60% van de consumenten let bij de keuze van een kapper op de coronamaatregelen die een kapper heeft genomen. Hierbij worden het werken op afspraak en het beperken van het aantal mensen in de salon als meest belangrijk gezien. Daarna volgen hygiënemaatregelen, als schoonmaken en verplicht handen wassen of desinfecteren. Een gezondheidscheck bij binnenkomst en het gebruik van mondkapjes staan op de derde plaats.

Zorgelijk: minder klanten naar de kapper

75,2% van de consumenten geeft aan dat ze even vaak als voorheen naar de kapper gaan. 8,5% geeft echter aan niet meer naar de kapper te gaan en 14,2% gaat minder vaak. Als belangrijkste redenen voor het niet of minder vaak naar de kapper gaan, geven de consumenten vooral aan dat ze het niet meer nodig vinden om zo vaak te gaan als voorheen (31,9%), dat ze zelf knippen/kleuren/stylen (24,1%) of dat door familie/vrienden/bekenden laten doen (23,1%). 14,3% geeft aan niet meer naar de kapper te durven door corona en 13,2% geeft aan minder te besteden te hebben en daardoor minder vaak of niet meer naar de kapper te gaan.

Consumentencampagne

Een behoorlijk aandeel van de consumenten in dit onderzoek (22,7%) geeft dus aan minder vaak of zelfs helemaal niet meer naar de kapper te gaan. We vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Als branche hebben we steeds voorop gelopen met ons hygiëneprotocol en het belang van de strikte naleving daarvan. Kappers staan niet als verspreiders van het virus bekend en dat moet vooral zo blijven! Het kappersvak is een serieus ambacht en zeker niet iets dat je zomaar zelf zonder opleiding en ervaring kunt uitoefenen.

Samen met bestuur en ledenraad en op advies van de beleidsadviescommissies, is dan ook besloten dat we iets moeten gaan doen om het vertrouwen van consumenten te herwinnen en verstevigen. Daarom ontwikkelen we een consumentencampagne om te laten zien dat kappers hun verantwoordelijkheid meer dan 100% serieus nemen door altijd veilig, gezond, deskundig en professioneel te (blijven) werken. Deze campagne is opgenomen in ons corona lobby plan deel 2. Als de campagne is ontwikkeld gaan we jullie hier natuurlijk uitgebreid over informeren en bij betrekken.