9 jul 2020 Corona en de AVG: welke regels zijn er voor werkgevers?

Als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Soms worden AVG-regels overtreden zonder dat werkgevers zich daarvan bewust zijn. Dat kan later leiden tot vervelende situaties, dus: voorkomen is beter dan genezen! 

Wat mag je als werkgever niet doen?  

  • Registreren wie van je werknemers besmet is, mag niet. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  • De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen dat iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn. Informeren van andere werknemers mag dus alleen met toestemming.
  • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren en dat vervolgens registreren of doorgeven.

Wat mag wel

  • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen.
  • Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de ellenboog.
  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag altijd toestemming aan de betrokken medewerker.
  • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.