15 nov 2019 De lange adem van de ANKO en betrokken kappers...

De strijd tegen oneerlijke concurrentie en voor gelijke kansen voor alle ondernemende kappers is niet eenvoudig. Het vergt een lange adem en gelukkig hebben we die. Want… De aanhouder wint! Zo vond afgelopen maandag week na meer dan een jaar aandringen een gesprek plaats met de gemeente Peel en Maas.

De lange adem van de ANKO en betrokken kappers...

Jos Peeters van Change Panningen en Harrie Jager van de ANKO gingen in gesprek met twee beleidsambtenaren van de gemeente. Aan deze bijeenkomst zijn vele informele gesprekken vooraf gegaan; via lokale politici, ondernemersclubs, contacten met bestuurders, etc. Al die inspanningen leidden uiteindelijk tot dit goede, inhoudelijke gesprek, waardoor het onderwerp nu echt op de agenda staat in Peel en Maas.

Lobby werkt!

Dit voorval staat niet alleen. Zo werd een onderneemster in Noord Nederland onlangs op straat aangesproken door een wethouder. Hij zegde toe dat er binnenkort echt iets ten goede zal veranderen. Ook in deze gemeente werd al meer dan een jaar gelobbyd voor eerlijker beleid.

In weer een andere gemeente in Oost Nederland is via een Ondernemersplatform een opening ontstaan en gaat de lokale overheid, dankzij betrokken kappers en de ANKO, werk maken van eerlijker vestigingsbeleid.

Wil jij ook werk maken van een gezondere kapperseconomie in jouw gemeente? Neem dan contact op met Harrie Jager.