20 jun 2019 Definitieve factuur en voorschotnota O&O-premie op de mat

Eind deze week/begin volgende week ontvang je als werkgever in de kappersbranche een envelop met daarin een factuur (eindafrekening 2018) en een voorschotnota 2019 van het Sociaal Fonds Kappers.

Definitieve factuur en voorschotnota O&O-premie op de mat

De definitieve factuur m.b.t. de O&O-premie over het jaar 2018 is opgesteld aan de hand van de definitieve loonsom over 2018 (0,6% van de in 2018 uitbetaalde salarissen aan werknemers). Je hebt als werkgever al eerder een voorschot betaald. Als het voorschot te hoog was, is dit verrekend op de eindafrekening. Als het betaalde voorschot te laag was, is het resterende bedrag in rekening gebracht. 

Daarnaast vind je in de envelop de voorschotnota voor O&O-premie voor 2019. Deze is gebaseerd op de eindafrekening 2018. Ben je het niet eens met het voorschotbedrag voor 2019, of wil je graag gespreid (per maand of kwartaal) betalen? Dan kun je telefonisch contact opnemen (op werkdagen van 8.30 tot 17.15 uur) op 088 - 119 80 45 of een e-mail sturen naar sfkappers@agh.nl.