2 nov 2022 Deze maand O&O-factuur over het derde kwartaal van 2022

Begin dit jaar maakten de ANKO met de vakbonden nieuwe afspraken over Opleiding & Ontwikkeling, die werden vastgelegd in een O&O cao. 

Deze maand O&O-factuur over het derde kwartaal van 2022

Werkgevers en werknemers dragen via premiebetaling bij aan het O&O fonds (ook wel Sociaal fonds kappers genoemd). In de eerste twee van november kan je de factuur voor het derde kwartaal verwachten.