15 feb 2017 Doorbraak in bestrijding regeldruk voor kappers en ander mkb

De ANKO verzet zich hevig tegen de hoge regel- en lastendruk voor ondernemende kappers. En met succes! Vandaag werd duidelijk dat het kabinet werk gaat maken van de voorgestelde MKB-toets. Dit na intensieve lobby van MKB-Nederland, die op aandringen van o.a. de ANKO is ingezet. Uitgangspunt daarbij is dat iedere bestaande en nieuwe wet toepasbaar moet zijn voor het midden- en kleinbedrijf.