9 apr 2020 Eerste betalingen vanuit NOW-regeling

Het UWV heeft de eerste betalingen gedaan aan werkgevers in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ruim 9000 werkgevers krijgen vandaag de eerste termijn van het toegekende voorschot op hun rekening gestort. 

NOW-regeling

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Lees alles over de NOW-regeling in onze handige download.

Eerste termijn

Het bedrag dat vandaag op de rekening van de werkgevers is gestort, is de eerste termijn van hun voorschot. Dat betekent dat het voor deze ruim 9000 werkgevers in totaal om een voorschot gaat van bijna 700 miljoen euro. De andere twee termijnen worden later overgemaakt. Gemiddeld hebben deze werkgevers een geschat omzetverlies van 76 procent opgegeven.

Dat nu al de eerste bedragen zijn uitgekeerd, betekent niet dat álle aanvragers binnen vier dagen hun geld hebben. Maar het betaalproces loopt voorspoedig en het UWV zet alles op alles om ervoor te zorgen dat de meeste werkgevers hun geld hebben op of rond het moment dat de salarissen van april worden betaald.

Onvolledige aanvragen

In sommige gevallen kan er vertraging optreden, omdat de aanvraag niet volledig is of de ingevulde gegevens vragen oproepen. Het UWV moet dan extra informatie inwinnen bij de werkgever. Een kleine 10 procent van de aanvragen kan om die reden niet meteen verwerkt worden. Slechts een klein deel van de aanvragen is tot nog toe afgewezen omdat de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden.

Zorg dus dat je goed voorbereid begint aan de aanvraag! Lees voor de aanvraag eerst goed door welke gegevens je bij de hand moet hebben en waar je die gegevens kunt vinden.

Vragen over de regeling of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met het ANKO Corona Steunpunt.