15 nov 2013 Eerste uitkomsten 0-meting lastendruk

De ANKO maakt zich sterk om de lastendruk te verlagen. De ANKO is daarom in 2013 een project gestart om inzicht te krijgen in de huidige lastendruk voor kapsalons. Dit inzicht is noodzakelijk om een concreet actieplan in gang te zetten om daadwerkelijke vermindering van lasten te realiseren. De 0-meting geeft aanleiding tot nader onderzoek bij meerdere typen salons.