11 okt 2023 Eindelijk duidelijkheid over minimumloon per 1 januari 2024

Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt per 1 januari niet alleen door de reguliere indexering (in januari en juli), maar ook door de invoering van het minimum uurloon. In onze berichtgeving van 29 september noemden we nog een derde verhogingsfactor, maar die is per 1 januari nog niet aan de orde; de door de Tweede kamer gewenste extra verhoging van het minimumloon komt er wellicht wel, maar dan pas in juli 2024. 

Eindelijk duidelijkheid over minimumloon per 1 januari 2024

De ANKO heeft begrip voor de koopkrachtversterking, maar blijft in Den Haag hameren op compensatie voor werkgevers.

De indexering van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 bedraagt 3,75%, waardoor het minimum uurloon € 13,27 zal zijn voor werknemers van 21 jaar en ouder.

Voor jongeren gelden de onderstaande uurlonen:

  • 20 jaar € 10,62 per uur
  • 19 jaar € 7,96 per uur
  • 18 jaar € 6,64 per uur
  • 17 jaar € 5,24 per uur
  • 16 jaar € 4,58 per uur
  • 15 jaar € 3,98 per uur

De stijging van het WML heeft gevolgen voor het loongebouw van de kappersbranche. Een aantal cao-lonen komt door de stijging onder het wettelijk minimum uit en dat is niet toegestaan. Binnenkort komen de nieuwe loontabellen die gelden vanaf 1 januari 2024, met daarbij aangegeven welke lonen wijzigen en hoger uitvallen dan de huidige cao-lonen door het wettelijke minimumloon per 1 januari 2024.