19 mrt 2021 Europese Commissie akkoord met uitbreiding TVL

Mede door onze succesvolle lobby, is de TVL-regeling uitgebreid en nu ook goedgekeurd door de Europese Commissie. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Welke aanpassingen gelden er voor kappers, die aan de eisen van de TVL voldoen:

  • Het subsidiepercentage is definitief verhoogd naar 85% (Dat was 50%-70%)
  • De minimale vaste lasten zijn verlaagd naar €1.500,- per kwartaal. (Dat was € 3.000,-)
  • Het minimum subsidiebedrag is verhoogd naar €1.500,- per kwartaal. (Dat was € 750,-).

Heb je al een TVL-vergoeding aangevraagd voor het eerste kwartaal 2021 en een voorschot ontvangen?
Het hogere subsidiepercentage wordt automatisch door RVO uitbetaald . RVO is hier mee bezig, maar geeft aan dat dit complex is en tijd kost. RVO houdt jullie hiervan op de hoogte. Als je nu TVL-vergoeding over het eerste kwartaal 2021 aanvraagt, wordt de subsidie nog op basis van het eerdere subsidiepercentage uitbetaald. Ook in dat geval gaat RVO zo snel mogelijk de extra betalingen doen. TVL-subsidie aanvragen over het eerste kwartaal kan nog tot 30 april 2021.

Wat betekent de goedkeuring voor kappers met lage vaste lasten?
Heb je voordat de Europese Commissie akkoord was al een TVL-aanvraag ingediend? RVO rondt zo snel mogelijk de lopende aanvragen van ondernemers met minimaal €1.500,-  vaste lasten af en neemt dan nieuwe aanvragen in behandeling.

Wanneer jouw vaste lasten lager zijn dan €1.500,- ontvang je een afwijzing. Let op: het gaat om jouw berekende vaste lasten (vast percentage van 23% van de omzet) en niet om de werkelijke vaste lasten.
Advies: heb je tussen de €1.500 en €3.000 aan berekende vaste lasten, maar heb je nog geen TVL-aanvraag gedaan? Doe dat dan alsnog tot uiterlijk 30 april 2021.

Hoe kan het dat je nog geen voorschot hebt ontvangen?
Het kan zo zijn dat RVO je nog geen voorschot heeft betaald. Meestal komt dit omdat je in de handmatige steekproef terecht gekomen bent. Van alle aanvragen wordt 30% handmatig gecontroleerd. RVO doet er alles aan om aanvragen zo snel mogelijk goed te keuren en uit te betalen.

Wanneer is er sprake van 100% TVL subsidie?
De TVL-subsidie over het tweede kwartaal van 2021 is verhoogd naar 100% subsidie (in plaats van 85%). Ook deze aanpassing moet  eerst door de Europese Commissie goedgekeurd  worden. Het is nog niet mogelijk om over het tweede kwartaal 2021 TVL-subsidie aan te vragen. Zodra hier meer over bekend is, informeren we jullie.