14 sep 2023 Extra toeslag Sena-factuur niet omhoog in 2024

ANKO-leden die gebruik maken van de kortingsregeling op Buma/Sena ontvingen daarvoor afgelopen voorjaar de factuur. Hierop stond ook de extra toeslag vanwege het zogenaamde RAAP arrest dat sinds twee jaar geldt. De ANKO zet zich in om deze toeslag zo laag mogelijk te houden. Deze week werd duidelijk dat dat voor 2024 gelukt is.

Extra toeslag Sena-factuur niet omhoog in 2024

Het RAAP arrest is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierin is bepaald dat ook rechthebbenden (dat zijn alle ‘makers’ van muziek) uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten een vergoeding moeten krijgen. Sena meldde in 2021 dat de verplichte vergoedingen daardoor met wel 60% zou stijgen en dat vond de ANKO geen goed plan.

We hebben de krachten gebundeld met andere branches en dankzij lobby van o.a. de ANKO is deze verhoging de afgelopen jaren gelukkig een heel stuk omlaag gebracht, maar helaas nog steeds niet helemaal verdwenen. Ook voor het aankomende jaar hebben we weer kunnen regelen dat deze ongewijzigd 26,6% blijft. Daarmee hebben we opnieuw een beperking van de tariefsverhoging voor ANKO-leden die gebruik maken van de kortingsregeling gerealiseerd.