30 mrt 2023 Factuur Buma en Sena binnenkort op de mat

Leden, die gebruik maken van de kortingsregeling van de ANKO, ontvangen binnenkort de factuur voor Buma en Sena. Deze factuur ziet er anders uit dan je de afgelopen jaren gewend was, o.a. door het vervallen van de corona-korting en de nieuwe grondslag voor het Buma-tarief; fte’s in plaats van het aantal m2.

Factuur Buma en Sena binnenkort op de mat

Als je in je kapsalon muziek in het openbaar afspeelt, betaal je daarvoor een vergoeding aan Buma en Sena. Deze stichtingen zorgen ervoor dat rechthebbenden een vergoeding ontvangen voor het afspelen van hun muziek. Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen krijgen een vergoeding van Buma, muzikanten en producten krijgen betaald via Sena.

Inzet ANKO

Om de kosten voor leden zo laag mogelijk te houden, heeft de ANKO - in ruil voor een aantal (administratieve) verplichtingen - afspraken gemaakt met de Buma en de Sena. ANKO-leden krijgen daardoor korting op de heffingen.

De ANKO zet zich als actief lid van het platform auteursrechten bij MKB-Nederland/VNO-NCW, samen met andere branches, in om de tarieven van Buma en Sena redelijk en billijk te houden. Dit zijn immers directe kosten voor onze leden. De tarieven voor 2023 vind je hier.

Wat is er anders ten opzichte van vorig jaar?

De factuur is dit jaar anders dan vorig jaar. Hoe komt dit?

  • Zowel Buma als Sena hebben hun tarieven geïndexeerd met 9,9%.
  • Er is geen corona-korting meer.
  • Het tarief voor Buma wordt berekend op basis van het aantal fte’s dat jij in jouw salon hebt en niet meer op basis van het aantal m2 van jouw salon. Wijzigen jouw fte’s, dan kun je dat hier eenvoudig aanpassen.
  • Daarnaast vind je op de factuur van Sena, net zoals vorig jaar, een extra toeslag vanwege het zogenaamde RAAP arrest. Hieronder leggen we uit wat dit is.

Wat is het RAAP arrest?

Het RAAP arrest is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierin is bepaald dat ook rechthebbenden (dat zijn alle ‘makers’ van muziek) uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten een vergoeding moeten krijgen. Sena meldde vorig jaar dat de verplichte vergoedingen daardoor met wel 60% zou stijgen en dat vond de ANKO – zeker in de coronacrisis – geen goed plan.

Net zoals vorig jaar hebben we de krachten gebundeld met andere branches en dankzij lobby van o.a. de ANKO is deze verhoging gelukkig een heel stuk omlaag gebracht, maar helaas niet helemaal verdwenen. Er is dus wel een beperking van de tariefsverhoging voor ANKO-leden die gebruik maken van de kortingsregeling gerealiseerd.